Septorinoplasti

Septorinoplasti nedir?

Burun şeklinden memnuniyetsizlik ve nefes almada problem var ise bu sorunların tek ameliyatla çözülmesi işlemine septorinoplasti denir. Nefes alma problemi septum (burun orta hatta kıkırdaktan oluşan ince yapı) eğriliği, konkaların şişliklerinden veya internal valv olarak adlandırdığımız septum ve yan duvar açısının darlıklarından kaynaklanabilir.Nefes almayı etkileyen faktörleri belirmek için ameliyat öncesi ayrıntılı muayene şarttır ve gerektiğinde görüntüleme istenebilir.

Septorinoplasti sonrası horlama geçer mi?

Sağlıklı bir nefes için burun ucundan akciğerlere kadar inen yolların açık olması gereklidir. Nefes problemi veya horlamaya neden olan faktör burun ile ilişkili ise ameliyat sonrası horlama geçebilir. Fakat horlamanın sebebi çene kemiğinin kısalığı, dil kökü ve yutak arası mesafenin darlığı ise ek tedaviler gerekebilir. Bununla birlikte horlamayı aşırı yorgunluk, ilaç veya alkol kullanımı gibi geçici faktörler de tetikleyebilir.